Literatura

Wieloletnie rośliny energetyczne

Stefan Szczukowski, 2011

"Wieloletnie rośliny energetyczne"

  

Publikacja dotycząca ogólnej charakterystyki roślin energetycznych, ich biologii, agrotechniki, a także środowiskowych i ekonomicznych aspektów produkcji biomasy z wieloletnich roślin energetycznych.

 


słoma ITPPod redakcją Anny Grzybek, 2012

"Słoma - wykorzystanie w energetyce cieplnej"

 

W prezentowanej publikacji przedstawiono badania związane z energetycznym wykorzystaniem słomy. Dotyczą one wybranych warunków uprawy roślin zbożowych,  w tym nawożenia.  Badań zużycie paliw ciekłych w uprawie roślin zbożowych, w odniesieniu do poszczególnych operacji technologicznych i produktu końcowego, to jest ziarna i słomy. Przeprowadzonych badań wartości opałowej i ciepła spalania słomy z pszenicy,  żyta, pszenżyta i rzepaku.  Badano również zmiany jakości słomy w zależności od czasu jej przechowywania, na niezadaszonym placu składowym oraz w magazynie zadaszonym. Parametrami badanymi były wilgotność i wartość opałowa oraz zawartość poszczególnych pierwiastków. 

Niniejsza publikacja skierowana jest do użytkowników wykorzystujących słomę jako paliwo i borykającymi się z wieloma problemami jakie stwarza ten surowiec.

 


Technologie zbioru roślin energetycznychPod redakcją Aleksandra Lisowskiego, 2010

"Technologie zbioru roślin energetyczych"

 

Tematem nadrzędnym monografii jest zagadnienie z zakresu odnawialnych źródeł energii, obejmujące problematykę technologii zbioru biomasy pozyskiwanej z roślin energetycznych. Scharakteryzowano drzewa i krzewy krótkiej rotacji, trawy i byliwy, których  uprawa jest ukierunkowana na potrzeby energetyczne. Przeanalizowano stan wiedzy z zakresu dostępnych technologii zbioru oraz specyficzne cechy konstrukcyjne maszyn do ścinania roślin i rozdrabniania materiału przeznaczanego do produkcji paliw formowanych.

 

 


Odnawialne źródła energii Rolnicze surowce energetycznePod redakcją Barbary Kołodziej i Mariusza Matyki, 2012

"Odnawialne żródła energii, rolnicze surowce energetyczne"

 

W podręczniku omówiono szerokie spektrum alternatywnych źródeł energii związanych na etapie produkcji i wykorzystania z działalnością rolniczą. Przedstawiono ogólne wiadomości z zakresu energetyki światowej i lokalnej, zwracając przede wszystkim uwagę na odnawialne źródła energii, wśród których szczególne miejsce poświęcono biomasie (surowcowi energetycznemu wytwarzanemu bezpośrednio w rolnictwie).

 

 

serwis serene


kominki


ksub


JPG2017


logo kib


irena