Oferty branżowe baner2

Kotłownia na biomasę zasili fabrykę LVL

 

W fabryce płyt w Czarnej Wodzie powstała kotłownia o mocy 13,4 MW, która będzie zasilana w całości resztkami poprodukcyjnymi. Produkowana przez nią zielona energia zostanie wykorzystana w procesach suszenia i basenach warzelnianych. 

 

Kotłownia na biomasę powstała, aby pokryć zapotrzebowanie na energię cieplną, niezbędną do procesów technologicznych w uruchomionej w lipcu fabryce Steico LVL w Czarnej Wodzie. W kotłowni będą spalane wyłącznie odpady produkcyjne pochodzenia drzewnego. To rozwiązanie jest alternatywą dla innych źródeł ciepła na gaz płynny, olej opałowy czy gaz ziemny. W kotle jest spalana biomasa mokra pozostająca po produkcji płyt LVL, czyli kora z korowania kłód i trociny z kapowania, odpad suchy w postaci forniru poza klasowego, który nie zostanie wykorzystany na potrzeby produkcji, jak również pył drzewny pochodzący z procesu obróbki gotowych płyt. Przy pełnej wydajności kocioł będzie spalał około 2,4 tony biomasy na godzinę i produkował w tym czasie około 16 ton pary technologicznej.

Cała uzyskana z biomasy energia zostanie wykorzystana na potrzeby procesów technologicznych produkcji LVL – do zasilania suszarni i prasy głównej. W razie potrzeby energia z tego kotła może zostać wykorzystana do wspomagania pracy urządzeń do produkcji płyt porowatych, które również powstają w Czarnej Wodzie. 

 

Inwestycja została zrealizowana w ciągu 15 miesięcy, a koszt budowy kotłowni biomasowej wraz z całą infrastrukturą wyniósł ok. 20 mln zł.Inwestor zdecydował się na kocioł firmy Vyncke typ JNO o mocy 13,4 MW.

 

Źródło: Gramwzielone.pl

 


 

 

serwis serene


kominki


ksub


JPG2017


logo kib


irena