Informacja dla Członków Polskiej Izby Biomasy

Zarząd Izby informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Biomasy odbędzie się w maju br. i zostanie poprzedzone dyskusją na temat możliwych kierunków rozwoju rynku biomasy. Zaproszenia zostaną rozesłane w normalnym trybie.


serwis serene


tk enex baner 180 x 90 px


ksub


JPG2017


logo kib


irena