Już za miesiąc producenci kotłów będą musieli sprzedawać wyłącznie wysokiej jakości produkty. Na „pozbycie się” starych mają czas do 1 lipca 2018 r.

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało we wtorek rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe. Przyjęty po niemal roku dokument przewiduje, że od 1 października br. nie będzie można wprowadzać do obrotu i do użytkowania nowych kotłów grzewczych o znamionowej mocy cieplnej nie większej niż 500 kW, jeżeli nie będą one spełniały wyśrubowanych norm emisyjnych. Zgodnie z nowymi przepisami, kotły ręcznie zasilane paliwem nie będą mogły emitować więcej niż 60 mg pyłu na metr sześcienny. W przypadku kotłów automatycznych limit ustalono nieco niżej - na poziomie 40 mg pyłu na metr sześcienny. Aby oszczędzić producentom urządzeńproblemów ze zbyciem wyprodukowanych już kotłów, rząd zdecydował się przyznać im kilkumiesięczny okres przejściowy. Kotły wyprodukowane, a niewprowadzone do obrotu ani użytkowania przed dniem 1 października 2017 r. zostaną objęte zakazem sprzedaży dopiero od 1 lipca 2018 r.

Zakazane rusztowania

Na ostatniej prostej prac rząd poparł zgłoszoną w trakcie konsultacji publicznych(1) przez znaczną część organizacji propozycję dokładnego wskazania procedury badawczej określania granicznych wartości zanieczyszczeń. Brak takiej normy powodował zdaniem ekspertów ryzyko niemożności porównania i odniesienia względem siebie dokonywanych przez różne ośrodki pomiarów. Z tego powodu, w par. 4 rozporządzenia, autorzy projektu wprost wskazali normę PN_EN 303-5:2012 jako punkt odniesienia. Poparcie znalazł również postulat wprowadzenia zakazu stosowania rusztu awaryjnego w konstrukcji kotłów. Jak wynika z lektury zgłoszonych w trakcie konsultacji uwag, wyposażone w taki ruszt kotły dawałyby ich użytkownikom możliwość niezgodnego z przepisami spalania odpadów. Aby uniknąć wątpliwości interpretacyjnych wprost wskazano, że w konstrukcji kotłów zakazuje się stosowania rusztu awaryjnego.

Problematyczne wyjątki?

Zdecydowana większość propozycji zmian nie zyskała jednak aprobaty rządzących. Poza zakresem rozporządzenia znalazły się m.in. kotły na biomasę niedrzewną, kotły kogeneracyjne na paliwo stałe o znamionowej mocy elektrycznej 50 kW lub większej, kotły przeznaczone do ogrzewania i rozprowadzania gazowych nośników ciepła oraz kotły wytwarzające ciepło wyłącznie na potrzeby zapewnienia ciepłej wody użytkowej. Przyjęte ostatecznie rozporządzenie nie obejmuje też tzw. miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, m.in. kominków, kóz i trociniaków, co niektóre środowiska oceniają jako istotną wadę nowej regulacji. - Brak określenia w rozporządzeniu skutków nieprzestrzegania regulacji (handlu urządzeniami nie spełniającymi norm) może prowadzić do niemocy urzędowej, mnożących się niepotrzebnie interpretacji i „spychologii”. W efekcie ustanowione prawo może stać się martwe, czego bardzo chcielibyśmy uniknąć - wskazywał w trakcie konsultacji Dolnośląski Alarm Smogowy.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 października 2017 r., czyli trzy miesiące wcześniej niż przewidywał przedstawiony pod koniec ubiegłego roku pierwotny projekt rozporządzenia.

 

Źródło: www.teraz-srodowisko.pl


serwis serene


tk enex baner 180 x 90 px


ksub


JPG2017


logo kib


irena