Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Biomasy odbędzie się 31 maja 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Biomasy odbędzie się 31 maja 2017 roku.

Szczegółowe informacje dla Członków Izby o Walnym Zgromadzeniu w rozesłanych zaproszeniach, ew. tel.601 547 607


serwis serene


ksub


Targi Drewna180x100


logo kib


irena